Služby

OBČANSKÉ PRÁVO

- sepis smluv

- sepis žalob a jiných podání

- zastupování v řízení před soudy

- zastupování v dědickém řízení

- převody nemovitostí (kupní a darovací smlouvy)

- nájem nemovitostí

- vypořádání spoluvlastnictví

- náhrada škody a nároky z bezdůvodného obohacení

- vymáhání pohledávek

- rodinné právo (rozvod, péče o nezletilé, vypořádání společného jmění manželů)

- pracovní právo (komplexní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele)

 

TRESTNÍ PRÁVO

- obhajoba ve všech stadiích trestního řízení

- zastupování poškozeného

 


Přeskočit na obsah

  • Mgr. Libuše Betášová, advokátka
  • Služby
  • Cena právních služeb
  • Kontakt
  • Informace