Odměna advokátky se řídí její smlouvou s klientem; kromě hodinové sazby lze smluvit fixní odměnu za konkrétní službu či paušální měsíční odměnu. Není-li odměna advokátky určena smluvně, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).


Přeskočit na obsah

  • Mgr. Libuše Betášová, advokátka
  • Služby
  • Cena právních služeb
  • Kontakt
  • Informace