Mgr. Libuše Betášová, advokátka

zapsána v seznamu advokátů ČAK pod ev. č. 14856

 

Vítám vás na svých stránkách. Náplní mé práce je poskytování právních služeb.

Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.

 

 

 


Mírové náměstí 56 tel.:+420 604 724 554 IČ: 01450115
550 01  Broumov e-mail: advokatka@betasova.cz ID datové schr.: uzar7yz

Přeskočit na obsah

  • Mgr. Libuše Betášová, advokátka
  • Služby
  • Cena právních služeb
  • Kontakt
  • Informace